FOXI Markets – Trade with a modern and reliable trading platform

Giá cả và lệ phí của chúng tôi

Định giá đơn giản và minh bạch, hãy truy cập nền tảng giao dịch để xem các khoản phí chính xác bất cứ khi nào bạn mở một vị thế mới.

Tài khoản tiêu chuẩn

$500

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

VIP 1 Account

$5,000

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

VIP 2 Account

$20,000

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

Quyền lợi của khách hàng

Các tính năng cơ bản

Nhân viên hỗ trợ cá nhân

500+ công cụ CFD

Tổng quát chi phí

Chênh lệch giá mua (Spread)

Từ 1.4 pips

Từ 0.6 pips

Từ 0.1 pips

Hoa hồng (Commission)

No

$10/lot

$6/lot

Miễn phí qua đêm (Swap)

Cổ phiếu CFDs

Cổ phiếu CFDs

Các mã FX Paris phổ biến

Vàng, bạc

Cổ phiếu CFDs.

Phí ký quỹ

Không có chi phí ký quỹ

Phí rút

Không tính phí rút

Phí tài khoản không hoạt động

Sau 3 tháng không hoạt động, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí $10. Để tránh tốn khoản phí này, vui lòng đảm bảo đã rút hết quỹ từ tài khoản của bạn (trường hợp này sẽ không tính phí)

Tính năng bảo mật

Bảo vệ số dư âm

Quỹ khách hàng được lưu giữ tách biệt

Theo các chính sách và quy tắc của công ty, tất cả tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn và tách biệt với tài sản khác trong cùng một đơn vị tín dụng.

Tính thanh khoản

Các dịch vụ giao dịch, cung cấp tín hiệu và khớp lệnh của tài sản khác như Cổ phiếu, Hàng hóa, Chỉ số, v.v.) đang được cung cấp và thực hiện thông qua mạng STP và ECN.

Nền tảng hoạt động 100% năng suất

Tài khoản tiêu chuẩn

$500

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

Quyền lợi của khách hàng

Các tính năng cơ bản

Nhân viên hỗ trợ cá nhân

500+ công cụ CFD

Tổng quát chi phí

Chênh lệch giá mua

Từ 1.4 pips

Hoa hồng

Không

Miễn phí qua đêm

Cổ phiếu CFDs

Phí ký quỹ

 Không có chi phí ký quỹ

Phí rút

Không tính phí rú

Phí tài khoản không hoạt động

Sau 3 tháng không hoạt động, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí $10. Để tránh tốn khoản phí này, vui lòng đảm bảo đã rút hết quỹ từ tài khoản của bạn (trường hợp này sẽ không tính phí)

Tính năng bảo mật

Bảo vệ số dư âm

Quỹ khách hàng được lưu giữ tách biệt

Theo các chính sách và quy tắc của công ty, tất cả tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn và tách biệt với tài sản khác trong cùng một đơn vị tín dụng.

Tính thanh khoản

Các dịch vụ giao dịch, cung cấp tín hiệu và khớp lệnh của tài sản khác như Cổ phiếu, Hàng hóa, Chỉ số, v.v.) đang được cung cấp và thực hiện thông qua mạng STP và ECN.

Nền tảng hoạt động 100% năng suất

VIP 1 Account​

$5000

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

Quyền lợi của khách hàng

Các tính năng cơ bản

Nhân viên hỗ trợ cá nhân

500+ công cụ CFD

Tổng quát chi phí

Chênh lệch giá mua

Từ 0.6 pips

Hoa hồng

$10/lot

Miễn phí qua đêm

Cổ phiếu CFDs

Phí ký quỹ

Không có chi phí ký quỹ

Phí rút

Không tính phí rút

Phí tài khoản không hoạt động

Sau 3 tháng không hoạt động, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí $10. Để tránh tốn khoản phí này, vui lòng đảm bảo đã rút hết quỹ từ tài khoản của bạn (trường hợp này sẽ không tính phí)

Tính năng bảo mật

Bảo vệ số dư âm

Quỹ khách hàng được lưu giữ tách biệt

Theo các chính sách và quy tắc của công ty, tất cả tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn và tách biệt với tài sản khác trong cùng một đơn vị tín dụng.

Tính thanh khoản

Các dịch vụ giao dịch, cung cấp tín hiệu và khớp lệnh của tài sản khác như Cổ phiếu, Hàng hóa, Chỉ số, v.v.) đang được cung cấp và thực hiện thông qua mạng STP và ECN.

Nền tảng hoạt động 100% năng suất

VIP 2 Account​

$20,000

Trải nghiệm nền tảng với 5 vị thế được đảm bảo, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những tổn thất ban đầu

Quyền lợi của khách hàng

Quyền lợi của khách hàng

Các tính năng cơ bản

Nhân viên hỗ trợ cá nhân

500+ công cụ CFD

Tổng quát chi phí

Chênh lệch giá mua

Từ 0.1 pips

Hoa hồng

$6/lot

Miễn phí qua đêm

Các mã FX Paris phổ biến

Vàng, bạc

Cổ phiếu CFDs.

Deposit fee

Không có chi phí ký quỹ

Withdrawal fee

Không tính phí rút

Inactivity fee

Sau 3 tháng không hoạt động, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí $10. Để tránh tốn khoản phí này, vui lòng đảm bảo đã rút hết quỹ từ tài khoản của bạn (trường hợp này sẽ không tính phí)

Tính năng bảo mật

Bảo vệ số dư âm

Quỹ khách hàng được lưu giữ tách biệt

Theo các chính sách và quy tắc của công ty, tất cả tiền của khách hàng được giữ hoàn toàn và tách biệt với tài sản khác trong cùng một đơn vị tín dụng.

Tính thanh khoản

Các dịch vụ giao dịch, cung cấp tín hiệu và khớp lệnh của tài sản khác như Cổ phiếu, Hàng hóa, Chỉ số, v.v.) đang được cung cấp và thực hiện thông qua mạng STP và ECN.

Nền tảng hoạt động 100% năng suất